Van Gogh Erfgoedlocaties in Drenthe

Van Gogh in Drenthe

Vincent van Gogh (1853-1890) is wereldberoemd. Van Gogh woonde en werkte op verschillende plekken in Nederland, België en Frankrijk. In september 1883 vertrok de kunstenaar vanuit Den Haag naar Drenthe om er het landschap en het leven van boeren en veenarbeiders vast te leggen.

Op 11 september arriveerde Van Gogh per trein op het station van Hoogeveen. Na enkele weken zou hij afreizen naar Nieuw-Amsterdam/Veenoord, vanuit daar ondernam hij een dagtrip naar Zweeloo. De kunstenaar bleef drie maanden in Drenthe. Van dit korte, maar belangrijke hoofdstuk uit zijn leven, is een klein oeuvre van schilderijen en tekeningen, en een reeks prachtige brieven bewaard gebleven.

Experts van het Drents Museum, Drents Archief en Het Drentse Landschap hebben onderzoek gedaan naar de locaties die Vincent van Gogh in Drenthe bezocht heeft, die een rol spelen in zijn werk en/of die hem geïnspireerd hebben. Er is zowel vanuit kunsthistorisch als vanuit historisch en ruimtelijk oogpunt naar bronnen en kaartmateriaal uit de Drentse periode van Van Gogh gekeken. Het onderzoeksteam heeft aan de hand van het kleine Drentse oeuvre van vijf schilderijen, circa vijftien tekeningen en de brieven die Van Gogh vanuit Drenthe schreef veldonderzoek gedaan, experts geraadpleegd en bestaande publicaties bestudeerd.

Deze website en publicatie Van Gogh, Erfgoedlocaties in Drenthe met vijftien beschreven locaties – gebouwen, gebieden en landschappen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Drentse periode van de kunstenaar– is het resultaat van dat wetenschappelijk inventarisatie-onderzoek.

Omstreken van Hoogeveen - Van Gogh

Erfgoedlocaties

De 15 plekken die Van Gogh van september tot en met december 1883 in Drenthe heeft bezocht en/of een bron van inspiratie voor hem vormden, zijn nu in kaart gebracht. Met deze website en publicatie, is een lacune opgevuld en hét fundament gelegd van het verhaal van Van Gogh in Drenthe. Met het zichtbaar maken van de 15 locaties – gebouwen, gebieden en landschappen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Drentse periode van de kunstenaar – kan nu een completer verhaal van Vincent van Gogh verteld worden.

1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
Van Gogh erfgoedlocaties

Bekijk de locaties

De drie organisaties hopen dat dit onderzoek het startpunt is om gecoördineerd verdere initiatieven te ontwikkelen om Van Goghs Drentse erfgoed te behouden voor de toekomst. Het doel daarbij is, een zo groot mogelijk nationaal en internationaal publiek te enthousiasmeren voor Van Goghs periode in Drenthe.

Station Hoogeveen

Gemeente: Hoogeveen Lees meer ›
1

Logement Hartsuiker, Hoogeveen

Gemeente: Hoogeveen Lees meer ›
2

Historisch centrum Hoogeveen

Gemeente: Hoogeveen Lees meer ›
3

Postkantoor Hoogeveen

Gemeente: Hoogeveen Lees meer ›
4

Omgeving Hoogeveen

Gemeente: Hoogeveen Lees meer ›
5

Kerkhof Pesse

Gemeente: Hoogeveen Lees meer ›
6

Vaarroute van Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Gemeente: Hoogeveen-Coevorden-Emmen Lees meer ›
7

Driftbrug Zwinderen

Gemeente: Coevorden Lees meer ›
8

Logement Scholte, Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Gemeente: Emmen Lees meer ›
9

Voormalige ophaalbrug Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Gemeente: Emmen Lees meer ›
10

Omgeving Nieuw-Amsterdam/Veenoord

Gemeente: Emmen Lees meer ›
11

Route Nieuw-Amsterdam/Veenoord naar Zweeloo

Gemeente: Emmen/Coevorden Lees meer ›
12

Dorp Zweeloo

Gemeente: Coevorden Lees meer ›
13

Boomgaard Zweeloo

Gemeente: Coevorden Lees meer ›
14

Kerk Zweelo

Gemeente: Coevorden Lees meer ›
15

Download en bekijk de publicatie

Partners

Partners in dit project zijn het Drents Museum, Drents Archief en Het Drentse Landschap. De inventarisatie van Van Gogh Brabant diende als voorbeeldproject. Het Van Gogh Museum trad op als adviseur. De hulp van alle betrokken lokale partijen in Drenthe was erg belangrijk voor het onderzoek. Het project is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Drenthe.

Onderzoeksteam:

Annemiek Rens (hoofdconservator Drents Museum),
Egbert Brink (voormalig archivaris Drents Archief),
Erwin de Leeuw (medewerker archiefbewerking en informatie Drents Archief)
Frank van der Velden (hoofd team monumenten en erven, Het Drentse Landschap)

Bij het onderzoek is, naast veldonderzoek en de vele gesprekken met lokale experts, veelvuldig geput uit de rijke bronnen van het Drents Museum, het Drents Archief en Het Drentse Landschap. Ook de gegevens van het Kadaster werden regelmatig geraadpleegd, evenals de archieven van het Van Gogh Museum en het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. De online publicatie van de brieven van Van Gogh door het Van Gogh Museum en het Huygens Instituut leidde tot de meest waardevolle leidraad binnen het project.

In samenwerking met:

Van Gogh Europe: www.routevangogheurope.eu
Van Gogh Huis Nieuw-Amsterdam: www.vangogh-drenthe.nl
Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo: www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl

Meer weten? Neem dan contact met ons op

Copyright

De publicatie die op deze website getoond wordt is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicatie op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat daar vooraf schriftelijk toestemming voor is gegeven door de uitgevende partijen.